WerkwijzeCounseling is een kortdurende vorm van psychosociale hulpverlening.
Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van diverse therapievormen en interventiemodellen, geheel afgestemd op de behoefte en vraagstelling van de cliënt.


Voordelen
Geen wachttijd, geen verwijsbrief nodig, flexibele werktijden en werkwijzen, diverse contact mogelijkheden (skype, mail, telefonisch, huisbezoek), vergoedingsmogelijkheden via aanvullende verzekering, geen eigen risico.


Contact
Voor het maken van een afspraak is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken.
Het eerste contact wordt vaak telefonisch of via de mail gelegd. In het kort kan jij dan aangeven waar je mee zit of tegenaan loopt, waarop ik een inschatting zal maken of ik je kan helpen. Vervolgens maken wij dan een afspraak voor een intakegesprek.


Intake
Voor het intakegesprek krijg je een intakeformulier toegestuurd. Het ingevulde intakeformulier zal tijdens het intakegesprek worden doorgenomen.
Tijden het gesprek zullen wij voornamelijk informatie uitwisselen om helder te krijgen wat jouw vraag of probleem inhoudt.
Waar nodig zal ik dieper op een onderwerp ingaan, vragen stellen over jouw persoonlijkheid, je achtergrond, sociale contacten, werk, lichamelijke gezondheid, verslavingen en eventuele eerdere hulpverlening.
Vervolgens maken wij afspraken over het vervolgtraject en op welke wijze de therapie/counselingssessies worden ingezet. Dit kan via Skype, e-mailcounseling, bezoek of telefonisch. Een combinatie is ook mogelijk.
Een intakegesprek duurt ongeveer een halfuur en is gratis.


Therapie/Counseling
Tijdens de gesprekken zullen wij ons gaan richten op jouw vraag of probleem en eventuele factoren die meespelen.
Door de gesprekken leer je bewust te worden van- en inzicht te krijgen in patronen en mechanismen die een bepaald probleem in stand houden.
Wij gaan kijken naar wat jij nodig hebt om anders om te gaan met het probleem. Tijdens deze gesprekken ga ik zoveel mogelijk uit van jouw eigen capaciteiten en vindingrijkheid.
Zo maak jij van jouw leerpunt, jouw keerpunt.


Therapie en Counseling op afstand
Ik werk voornamelijk op afstand. Via Skype, e-mail of telefonisch.
Deze manier van werken is vrijwel direct inzetbaar, het bespaart je reistijd en reiskosten.
E-mail of telefonische hulpverlening heeft een vrijwel anoniem karakter. Dit werkt drempelverlagend.


Skype
Overal waar je een computer en een internetverbinding tot je beschikking hebt, is geschikt om een Skype gesprek te voeren.
Deze manier van werken zorgt dat counselingsgesprekken laagdrempelig zijn.
Een counselinggesprek kost € 80,00 en duurt gemiddeld een uur. De kosten voor een counselinggesprek dienen vooraf te worden betaald.


E-mailcounseling
E-mailcounseling geeft je de mogelijkheid om jouw probleem van je af te schrijven wanneer het jou uitkomt.
Door het van je af te schrijven start je al met het verwerken van je emoties.
Als counselor zal ik met aandacht en interesse de e-mails lezen en samen met jou naar een oplossing toewerken.
Ik ben per e-mail bereikbaar via info@directcounseling.nl
Wanneer jij kiest voor deze manier van counseling, dan kan jij dit aangeven in de eerste mail.
Daarna volgt een intake per e-mail. De intake is gratis.
Mocht je daarna besluiten om van mijn diensten gebruik te maken, dan ben je vrij zo veel en zo vaak te e-mailen als je wilt.
Ik verzamel de mails en één keer per week ontvang je per e-mail een reactie terug.
Je betaalt een vast bedrag per vier weken van € 160,00 De kosten voor e-mailcounseling dienen vooraf te worden betaald.


Telefonisch counseling
Mocht je het toch prettiger vinden om mij te spreken en ben je niet in de gelegenheid om te skypen of vind je het prettiger om dit via de telefoon te doen, dan is telefonisch counseling ook mogelijk.
Dit wordt vaak voor korte trajecten ingezet. Soms is één telefonisch gesprek voldoende, maar het komt ook voor dat een aantal gesprekken noodzakelijk is.
Wanneer jij er in een later stadium voor kiest om verder te gaan met een andere vorm van counseling, dan is dat altijd mogelijk.
Telefonische counseling vindt plaats op afspraak.
Mijn telefoonnummer is 06 23 522 703
Op het afgesproken tijdstip bel je naar dit nummer.
Het eerste telefoongesprek is een oriënterend gesprek, waarin je in het kort vertelt over de aanleiding om contact op te nemen.
Wanneer er voldoende tijd is kan dit gesprek ook meteen een intakegesprek zijn.
In andere gevallen spreek ik met je tijdens het eerste oriënterende gesprek een (telefonisch) intakegesprek af. Het intakegesprek is gratis.
De kosten voor telefonisch counseling bedragen € 40,00 per half uur. De kosten dienen vooraf te worden betaald.


Afspraak aan huis
Indien jij het prettig vindt om in een vertrouwde omgeving af te spreken is dit ook mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.
Voor een bezoek reken ik naast mijn uurtarief ook reiskosten door. Prijs op aanvraag.


Positieve intervisie/supervisie
Intervisie vindt plaats op de locatie van het bedrijf waar de intervisie gewenst is. Supervisie kan zowel op locatie als via Skype plaatsvinden. Vraag naar de mogelijkheden.


Werkwijze voor bedrijven
Workshops, trainingen, counseling, intervisie en supervisie voor bedrijven bedraagt mijn uurtarief € 80,00 per uur exclusief reiskosten.
Neem contact op voor de mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.

Geheimhouding
Er zal geen informatie door gegeven worden aan derden zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Dit valt onder mijn beroepsgeheim en het recht op geheimhouding en privacy.