Algemene voorwaarden


Betalingsvoorwaarden
Facturering geschiedt vooraf en ontvang je per e-mail.
Zodra de betaling van de factuur is ontvangen, zal er gestart worden met de counselingsessies.
Zolang de factuur nog niet betaald is, kan er nog geen afspraak voor een counselingsessie ingepland worden.

Annuleringsvoorwaarden
Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst.
Binnen 24 uur voor de afspraak zal er geen restitutie plaatsvinden van de reeds door jou betaalde counselingsessie.

Huisregels
Binnen de praktijk van Direct Counseling is respect hebben voor elkaar essentieel.
Verbaal geweld, fysiek geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd.
Zodra hier sprake van is, zal het counselingstraject per direct door Direct Counseling beŽindigd worden.

Privacy en geheimhouding
De dienstverlening van Direct Counseling valt onder de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) en draagt zorg voor geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens.
Voor therapiesessies kan gevraagd worden om persoonsgegevens te delen. Na toestemming van de cliŽnt worden deze gegevens verwerkt en bewaard in een cliŽntendossier.
Het is te allen tijde mogelijk om deze toestemming schriftelijk weer in te trekken.
Het volledige privacyreglement is per mail op te vragen.


Dossiervorming
Na toestemming van de cliŽnt wordt er een digitaal dossier aangelegd voor een goed verloop van het counselingstraject.
Het gaat hier om persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de procesbegeleiding.
Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.
Je kunt schriftelijk een verzoek indienen om inzage in je eigen dossier te krijgen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht.
Er wordt maandelijks een back-up gemaakt van de digitale dossiers. De digitale dossiers worden bewaard in een beveiligde, digitale omgeving


Privacy policy website
Versie: 20180510
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.directcounseling.nl bezoekt.
1. Beheer
De website www.directcounseling.nl staat onder beheer van De Heeg de contactgegevens zijn te vinden op www.deheeg.nl.

2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit ťťn of meer bezoeken aan www.directcounseling.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. De Heeg zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
a. De Heeg maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan De Heeg de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij De Heeg, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www. Directcounseling.nl is namens De Heeg gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.